Group chia sẻ về kỹ năng viết và đọc

18 Tháng Hai, 2022 0 By Đinh Thành Trung

    

Trong thời gian đỉnh cao hoạt động của gr NNKC, 2 tác giả chủ chốt đã đăng chia sẻ mỗi ngày về kinh nghiệm cũng như kiến thức về viết và đọc của mình. Từ đó, không ít bạn đã thu được thành công trong sự nghiệp viết.
Đã đến lúc chuyển sang một giai đoạn mới mạnh mẽ hơn bằng cách lập ra gr mới có thu phí nhằm chia sẻ các kiến thức, bài học về viết và đọc một cách có hệ thống, có ích và hiệu quả hơn.
Liên hệ tác giả Đức Nhân để tham gia group